Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Матеріально-технічне забезпечення КЗДО  №43 "БАРВІНОК"

 

Однією з важливих умов ефективного впровадження у практику особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти – створення розвивального середовища як в групах так і на майданчиках, де дитина могла вільно, відповідно до своїх смаків і настрою,  обирати той чи інший осередок, фізично розвиватися.  Ефективна взаємодія і співпраця дала позитивні результати. Завдяки спонсорській допомозі вдалося вирішити питання щодо придбання і установці ігрових майданчиків , спортивного комплексу (2017р.), пофарбоване все обладнання.  Вимоги  до  матеріально-технічної  бази  дошкільного  закладу  визначаються  відповідними будівельними, санітарно-технічними нормами і правилами, «Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», затвердженого наказом МОЗ України № 678 від 01. 08 2013, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.08.2013р. за № 13700/23902, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (друге видання, доповнене), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 № 509.

Загальний стан території, приміщень (крім харчоблоку), їх відповідність санітарно – гігієнічним нормам.

 

 

Стан будівлі задовільний. Будівля закладу   забезпечуює  умови для організації освітньо-виховного процесу  дітей. Опалення в заклад електричне.  Водопостачання централізоване.  Адміністрацією закладу щорічно розробляється та забезпечується виконання комплексу заходів щодо проведення ремонтів, підготовки приміщення  до нового навчального року та осінньо-зимового періоду. 

Територія дошкільного закладу  знаходиться в належному  стані. Огороджена металевим парканом. На земельній ділянці розміщені ігрові майданчики, зелені насадження та квітники. Зелені насадження не перешкоджають доступу сонячних променів у приміщення закладу і захищають ігрові майданчики від перегріву.

Однак  залишається не вирішеним питання  створення спортивного майданчика для дітей.

Адміністрація  ДНЗ  піклується  про  збереження  та покращення  матеріально-технічної   бази  для  забезпечення  повноцінного функціонування дошкільного закладу.

Озелененню дошкільного закладу приділяється велика увага. Щороку досаджуються нові дерева та кущі, висаджуються квіти на квітниках. В теплу пору року проводиться полив зелених насаджень, що дає змогу підтримувати належний вигляд на майданчику.

На території закладу розмішено 11 ігрових майданчиків. Площі майданчиків вкрито травою, що забезпечує комфортне перебування дітей влітку на ділянці, створюються куточки усамітнення під відкритим небом, студії образотворчого мистецтва.Територія закладу та розташовані на ній будівля ДНЗ і господарські споруди утримуються у відповідності до Державних санітарних норм та правил “Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей від 01.08.2013р. за №678;

Будівля потребує капітального ремонту:

·        підмостки

·        тепло системи

·        зовнішніх сходів, цоколя

·        пожежних сходів

Будівля  і  приміщення  дошкільного  закладу  використовуються раціонально, за  призначенням.

Колектив  дошкільного  закладу  докладає  великих  зусиль  для збереження  та зміцнення матеріальної  бази  закладу.  В  обов’язки  завгоспа  входить щотижневе збирання інформації про недоліки у господарстві від усіх працівників,  які  відповідають  за  санітарний  стан  приміщень  закладу; за наданою інформацією складається план роботи по усуненню недоліків силами робітників закладу, а також, за необхідністю, до Волноваської міської ради, адміністрацією, надається інформація про необхідність ремонту того чи іншого об’єкту, або придбання необхідних матеріалів.

В  дошкільному   закладі  ведеться  чіткий  облік  усіх  матеріальних цінностей,  які  отримує  дошкільний  заклад.  Для  збереження  й  своєчасного обліку  майна  в  закладі  щорічно  створюється  комісія  з постановки  на  облік  та  списання  матеріальних  цінностей,  склад  комісій затверджується  наказом  по  дошкільному  закладу.  

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу проводиться відповідно до законодавчих та нормативно-правових документів.                                                                                   

 

Забезпечення спортивного та музичного залів, групових приміщень обладнанням відповідно Типовому переліку.

 

            Забезпечення дошкільного закладу ігровим, спортивним, наочно-дидактичним матеріалом, навчальними посібниками, психолого-педагогічною та методичною літературою здійснюється у відповідності до вимог  Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (друге видання, доповнене), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 № 509 та Державні санітарні норми та правила “Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей від 01.08.2013р. за №678;

Дошкільний навчальний заклад не забезпечений музичною та спортивною залами. Вони переобладнані у вільній групі. Але ці зали використовуються тільки у теплу пору , відсутнє опалення.

Спортивний зал забепечений спортивним інвентарем.                                                                                           

 

Естетичне оформлення приміщень та упорядкованість надвірних споруд, території ДНЗ.

 

Оформлення приміщень та упорядкованість надвірних споруд, території відповідає естетичним та педагогічним нормам. Постійно ведеться робота по ландшафтному оформленню та озелененню території ясла-садка. В групових кімнатах  продумано та раціонально розміщені ігрові зони, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, національні куточки, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити освітній процес більш диференційованим.

Слід зазначити, що адміністрацією закладу,  педагогічним колективом та батьківською громадськістю зроблено великий вклад щодо створення ігрових (відповідно до  кількості вікових груп) майданчиків. Обладнання  на ділянках відповідає росту і віку дітей, надійно і стійко закріплено.

Одним з завдань Програми розвитку ДНЗ по формуванню позитивного іміджу дошкільного закладу, є модернізація матеріально-технічної бази, відповідно сучасних вимог до організації життєвого простору для дітей. 

Адміністрацією та педагогічним колективом постійно створюються умови для всебічного повноцінного розвитку та комфортного перебування вихованців в дошкільному закладі.

Щорічно планомірно  проводиться  робота  з  благоустрою  та  ландшафтного  дизайну території  дошкільного закладу:  розбиті  і  засаджені квітами клумби;  пофарбовані  малі  форми.

Щороку,  до  початку  літнього  оздоровлення,  обладнання  групових майданчиків ремонтується і фарбується (за допомогою працівників), завозиться   пісок.  Проведено спилювання аварійних дерев на території ДНЗ .

 

Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками (далі - НПІ) відповідно до Типового переліку.

 

Аналіз наявності навчально-наочних посібників показав, що в дошкільному навчальному закладі забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками  знаходиться на належному рівні.

Слід зазначити, що у вікових групах щороку закуповуються та поновлюються навчально-наочні посібники, дидактичний матеріал, дитяча література. Іграшки поновлюються відповідно до віку, індивідуальних особливостей дитини та вимог програми. У всіх групах іграшки мають сертифікати та естетичний вигляд, забезпечені інвентарем для театралізованої, образотворчої та ігрової діяльності.

Всебічний розвиток дитини неможливий без створення сучасного розвивального життєвого простору, тобто, оновлення предметно-розвивального середовища.

Забезпечення дошкільного закладу сучасними навчально-наочними посібниками та іграшками здійснюється відповідно до  Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 р. № 509 за рахунок додаткових джерел фінансування.

Формуванню та розвитку ключових компетентностей  дошкільників допомагають, сформовані в кожній групі, центри розвитку, в яких створені сприятливі умови для всіх видів ігрової, навчальної, пошуково-дослідницької, художньо-естетичної та трудової діяльності дітей. Для створення оптимального розвивального простору педагогічні працівники підібрали різне обладнання, продумали його оптимальне розміщення та кількість. 

У природознавчих центрах розміщені постійні та сезонні об’єкти природи, календарі природи, в деяких групах є акваріуми з рибками. У цих осередках влаштовується тематичні виставки. Осередок дитячого експериментування є складовою природознавчого осередку, у ньому передбачене різне дослідницьке обладнання .

В групах створені умови для різних видів ігор: сюжетно-рольових, конструкторсько-будівельних, настільно-друкованих, театралізованих, дидактичних тощо.

Осередки театралізованої діяльності містять різні види театрів, елементи декорацій, атрибутику для ігор-драматизацій, костюми та їх елементи. Кожна група забезпечена достатньою кількістю фабричних та саморобних настільно-друкованих ігор.

Осередок образотворчої діяльності мають різноманітне наповнення зокрема: різні види олівців, фарби, фломастери, крейду, папір для малювання, розмальовки, мольберти, пластилін, лекала, обладнання для аплікації та ліплення, тощо.

Осередок художнього слова та мовленнєвої діяльності спрямований на роботу дітей з книгою, в ньому знаходяться полички з книгами, ілюстрації.

В осередку народознавства розміщені предмети української державної та національної символіки, традиційні українські іграшки, витвори декоративно-вжиткового мистецтва.

В групах для дітей молодшого дошкільного віку в осередку розвивального навчання підібраний матеріал спрямований на розвиток сенсорно-моторних відчуттів.

В осередку розвитку трудової діяльності є обладнання, що спонукає дітей до практичних дій та сприяє розвитку у них навичок самообслуговування .

 В  наявності  наочно-дидактичні матеріали, ігровий матеріал для роботи з дітьми, сучасні наочні посібники з різних розділів програми.

Слід  зазначити  результативність  та  дієвість  роботи педагогічного колективу  і батьківської громадськості  щодо забезпечення в дошкільному навчальному закладі належних  умов  для  навчання  і  виховання  дітей,  відповідно  до  санітарно-гігієнічних, психолого-педагогічних, естетичних та  соціально-економічних вимог, модернізації матеріально-технічної бази.

 

Забезпечення технічними засобами навчання.

 

Дошкільний навчальний заклад забезпечений технічними засобами навчання: акустична система, комп’ютер, плазмові телевізори (2), планшети (4), медіаплеєр до телевізора в дошкільній групі, дошкільна група підключена до інтернету. Дана техніка використовується педагогічними працівниками для якісного забезпечення освітньо-виховного процесу. Завдяки забезпеченню  технікою  дозволяє в повній мірі використовувати інформаційно-комунікаційні технології в процесі роботи з дітьми.

Педагоги дошкільного закладу широко використовують в роботі наявні технічні засоби навчання.

Все обладнання відповідає безпечним технічним та санітарно-гігієнічним вимогам, забезпечено технічними паспортами.