Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних   завдань  дошкільної  освіти: 
збереження  та  зміцнення фізичного  і психічного здоров'я дітей  
формування їх особистості
розвиток  творчих  здібностей  та нахилів
забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту
Зміст дошкільної освіти реалізується в межах Базового компонента дошкільної освіти через програми та навчально-методичне забезпечення, що затверджені Міністерством освіти і науки України. Дошкільний заклад працює за програмою   «Українське дошкілля», « Впевнений старт» та річним планом роботи дошкільного навчального закладу, затверджений завідувачем та схвалений засіданням педагогічної ради  Протокол № 3 від 30.08.2018 року.
Завдання на 2019– 2020 навчальний рік:

1. Формування духовності, національної свідомості вихованців шляхом співпраці педагогічної тріади ( педагоги, діти, батьки).

2. Розвиток екологічної свідомості та культури як складової гармонійного розвитку, формування цілісної картини світу та життєвої компетентності дошкільника.                                                                                                        3.Формування зв’язного українського мовлення, через різні види діяльності.

             
ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД:
Мета: Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ЗДО і батьків вихованців

Завдання:

  • Охопити системним оздоровленням  дітей дошкільного закладу  шляхом використання різноманітних засобів та форм загартування.
  • Продовжувати здійснювати соціальний розвиток дітей засобами ігрової діяльності: використовувати виховні технології - уроки Добра і краси, етичні казки, ситуації морального вибору, ігрові технології, прогулянки, екскурсії, піші переходи, спостереження.
  • Продовжувати організовувати самостійну художню діяльность дітей як засіб розвитку творчих здібностей.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

  • оптимізації рухового режиму
  • розширення та поповнення розвивального середовища ЗДО відповідно до вимог безпеки
  • використання ігор з піском та водою
  • самостійна ігрова та художня діяльність дітей
  • просвіта батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей