Прозорість та інформаційна відкритість

Прозорість та інформаційна відкритість ЗДО
 •  

 • Статут закладу освіти;
 • Ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • Структура та органи управління закладу освіти;
 • Кадровий склад закладу освіти;
 • Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів;
 • Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;
 • Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • Мова освітнього процесу – українська;
 • Наявність вакантних посад – відсутні;
 • Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;
 • Результати моніторингу якості освіти;
 • Річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • Правила прийому до закладу освіти;
 • Умови доступності закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами;
 • Розмір плати для батьків за харчування дітей в закладі;
 • Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • Кошторис і фінансовий звіт
 • Благодійна допомога